Sport050
Informatie
Gronings Sportakkoord

Gronings Sportakkoord

"Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan op eigen niveau met plezier sporten en bewegen."


Bovenstaande zin is de ambitie van het Gronings Sportakkoord. Dit akkoord is in de 2e helft van 2019 tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking: meer dan 100 personen van onder andere sport- en beweegorganisaties, lokale sportverenigingen, kennisinstellingen, zorgorganisaties en belangengroepen hebben input geleverd. Zo is tegelijkertijd een nieuw netwerk ontstaan op het gebied van sport en bewegen, dat zorgt voor een goede uitvoering van het akkoord.

Het Gronings Sportakkoord richt zich op 3 thema’s:

Inclusief sporten en bewegen
Het moet voor elke Groninger mogelijk zijn om te sporten en bewegen en te werken aan een gezonde leefstijl. Ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, geloof of beperking moet iedereen gebruik kunnen maken van het sport- en beweegaanbod in de gemeente.

Duurzame sportinfrastructuur
Inwoners sporten en bewegen steeds meer in ‘open sportparken’ en de openbare ruimte. Het doel is om op dit gebied meer mogelijkheden te creëren en die goed onder de aandacht te brengen. Ook wordt gekeken naar hoe sportverenigingen ondersteuning kunnen krijgen.

Van jongs af aan vaardig in bewegen
Voorkomen is beter dan genezen. Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd te laten ervaren dat sporten en bewegen leuk is. In het basisonderwijs liggen daarvoor kansen met het ‘bewegend leren’. Sportaanbieders moeten zorgen voor een positieve sportcultuur.

4 projecten
Op basis van deze 3 thema’s is een praktische vertaling gemaakt naar 4 projecten. Het zijn projecten die kansrijk zijn en waarmee meteen veel winst te behalen is. Bovendien kunnen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zich erbij aansluiten, als ze dat willen.

SPORTWIJK BEIJUM
Sportwijk Beijum brengt wijkbewoners in beweging. Wij brengen bestaand aanbod onder de aandacht en helpen om nieuwe sport- en beweegmogelijkheden te creëren die aansluiten bij de behoefte in de wijk. Lees meer…

SPORTWIJK OUDE WIJKEN
Een beetje verscholen op het industrieterrein De Hoogte ligt SportCentrum Noord. Een uniek plekje! Want wat zo’n 5 jaar geleden een leegstaand bedrijfspand was, is omgebouwd tot een locatie waar je kunt bewegen en sporten. Lees meer…

SPORTWIJK ZUID
Sportwijk Zuid is een netwerk van bewoners, sportaanbieders en organisaties in Groningen Zuid die een gezamenlijke ambitie hebben: zoveel mogelijk wijkbewoners inspireren om te gaan sporten en bewegen. Lees meer…

BEWEEGCOACH INCLUSIEF SPORTEN EN BEWEGEN 
Sport en bewegen moeten voor iedereen mogelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Met het inzetten van een beweegcoach Inclusief Sporten willen we ervoor zorgen dat deze doelgroep structureel meer gaat sporten en bewegen. Lees meer…

ANDERE KANSRIJKE INITIATIEVEN
Het uitvoeringsbudget van het Gronings Sportakkoord wordt deels besteed aan de bovenstaande projecten. Daarnaast willen de samenwerkingspartners van het akkoord andere kansrijke initiatieven graag (financieel) ondersteunen. Heeft je organisatie naar jouw idee een kansrijk initiatief dat helpt om inactieve inwoners van de gemeente in beweging te brengen en zo bijdraagt aan de ambitie van het Gronings Sportakkoord? Laat het ons weten. Lees meer...

CONTACT
Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Edith Frijlink, coördinator van het Gronings Sportakkoord. Dat kan via het telefoonnummer 06 293 61 704 of via e-mail.

Gronings Sportakkoord