Sport050
Informatie
Gymzaal de Meet

Gymzaal de Meet

In november 2020 is gymzaal De Meet in Haren afgebrand. De gymzaal werd overdag gebruikt door de basisscholen CBS De Borg, OBS De Wissel en GBS Het Mozaïek en in de avonduren verhuurd door Sport050. De afgelopen periode is de aanbestedingsprocedure doorlopen voor de bouw van een nieuwe gymzaal. Door de beoordelingscommissie is Wind Design & Build uit Drachten als meest geschikte partij beoordeeld. Het college van B&W heeft dan ook besloten om de herbouw van de gymzaal De Meet in Haren te gunnen aan Wind Design & Build uit Drachten.

Als alles conform planning verloopt wordt de nieuwe gymzaal in het 1e kwartaal van 2024 opgeleverd.

Wil je de bouw volgen? Dat kan via een app.

In deze app vindt u alle informatie over de werkzaamheden van het project 'Gymzaal de Meet in Haren' door Wind Groep. Er wordt belangrijke projectinformatie, de laatste planning en contactinformatie weergegeven . Ook kunt je op deze app vragen, opmerkingen of klachten achterlaten die betrekking hebben op het project. Download de app in de Playstore en App Store.

Gymzaal de Meet impressie