Sport050
Informatie
Cofinancieringsfonds Sport

Cofinancieringsfonds Sport

Sportclubs kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor een cofinancieringssubsidie voor de Sport. Het cofinancieringsfonds is onderdeel van het (co)investeringsfonds. Deze subsidieregeling helpt de gemeente sportclubs om te innoveren en sporten te stimuleren wat leidt tot meer Sportief Kapitaal. Wij (h)erkennen het belang van de diversiteit van het georganiseerde sport- en beweegaanbod in onze gemeente. Daarom spreken wij van een sportclub, daar waar samen gesport wordt, of het nu om een vereniging, onderneming of zelfgeorganiseerd verband gaat. Kenmerkend voor sportclubs is dat ze in staat zijn een sterke binding te ontwikkeling met hun leden, abonnees of klanten.

Er zijn twee mogelijkheden: een aanvraag voor duurzame sportmaterialen en een aanvraag voor investeringen in nieuwbouw of verbouw van clubgebouwen. Een cofinancieringssubsidie betekent dat je maximaal de helft van je project vergoed krijgt van de gemeente, de andere helft draag je als sportclub zelf bij – bijvoorbeeld door middel van sponsoracties of eigen middelen van de club. Er is een aantal regels verbonden aan een aanvraag. Alle regels staan in het subsidiereglement. De belangrijkste noemen we hieronder:

  • Je moet een sportclub zijn (in verenigingsverband of anders georganiseerd) en gevestigd in de gemeente Groningen om een aanvraag te kunnen doen.
  • De sportclub moet financieel gezond zijn.
  • Bij de subsidie voor investeringen in nieuwbouw, uitbreiding of verbouwing van clubgebouwen of sportaccommodatie kijken wij bij de beoordeling van de aanvraag ook of met de investering wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van Sportief Kapitaal.
  • Het gaat hier om cofinanciering, dat betekent dat de  sportclub de helft van de totale kosten zelf moet kunnen dragen.

Sportief Kapitaal

Definitie: de verzameling van fysiologische, sociale en psychologische competenties en ervaringen die een individu stimuleren en motiveren om op de lange termijn deel te nemen aan sport en bewegen;

Investeringen in duurzame sportmaterialen en/of sportaccommodaties dragen bijvoorbeeld bij aan het sportief kapitaal van de gebruikers als deze bijdragen aan een brede motorische ontwikkeling, de succeservaring van specifieke doelgroepen verhoogt, inspeelt op de belevingswereld van, of juist barrières wegneemt bij, specifieke doelgroepen. Daarnaast dragen investeringen in clubgebouwen bij aan het sportief kapitaal als deze de sociale ontmoeting en het clubgevoel bij de vereniging versterkt en/of mogelijkheden creëert om invulling te geven aan de sociale buurtfunctie die de sportclub vervult.

Weet je niet zeker of je voor subsidie in aanmerking komt? Wil je oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op: info@sport050.nl.

Als je een aanvraag wilt doen, stuur die dan naar contracteringMO@groningen.nl.

24. KTA_Teakwondo_HabiKazemi_10_fotohabib_nb